De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij Ergo Es, maar heb besloten om per 1 januari 2019 te stoppen. Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking!
Marise zet de praktijk voor ergotherapie gewoon voort. Voor vragen kunt u dan ook bij haar terecht.
Liefs, Karin

PERSBERICHT

Noordwijk, 01-11-2017

De Edwin van der Sar Foundation verspreidt – i.s.m. Vegro Thuiszorgwinkels – jaarlijks 25 koffers vol handige hulpmaterialen voor ergotherapeuten in Nederland. De inhoud van de koffers is specifiek samengesteld voor ergotherapie bij hersenletsel. Ook ergotherapiepraktijk Ergo Es te Berkelland e.o. heeft een koffer in ontvangst mogen nemen.

Zorg op maat
Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen. Ergotherapie vindt niet alleen plaats in de behandelruimte, maar vaak ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk. Ergotherapie is zorg op maat. Met deze koffers komt de Edwin van der Sar Foundation nu letterlijk bij de mensen thuis en kunnen hulpmaterialen direct ingezet worden bij de behandeling en/of worden achtergelaten na de oefensessie.

Mensen met Hersenletsel die na de medische fase thuis verblijven zijn in veel gevallen aangewezen op de diensten van een fysio- en ergotherapeut. Handige hulpstukken of verpleegartikelen ondersteunen en verbeteren de oefenstof. De cliënten van de ergotherapeut krijgen met de inhoud van deze koffer een oplossing op maat aangereikt. Dat maakt hen meer zelfstandig in het dagelijks leven. En dat is iets waar wij als Foundation graag aan bijdragen”. – Edwin en Annemarie van der Sar

Wereld Ergotherapie Dag

Vrijdag 27 oktober 2017 was het “Wereld Ergotherapie Dag”; een dag waarop de ergotherapie centraal staat. Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse betekenisvolle activiteiten. Als deze, om wat voor reden, niet meer naar wens uitgevoerd kunnen worden, dan kan de ergotherapeut u helpen.

Dit jaar is het thema van deze dag: “Veilig in en om het huis voor ouderen”. Ergotherapie Ergo Es kan advies geven om vallen te voorkomen!