Verwijzing en vergoeding informatie

Bij Ergo Es behandelen we zowel met als zonder verwijzing van de huisarts of specialist.

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.
Een ergotherapiebehandeling valt onder het verplichte eigen risico.

Ergotherapie met verwijzing:
De verwijzing kunt u tijdens uw eerste afspraak afgeven aan de ergotherapeut of kunt u opsturen naar het praktijkadres van Ergo Es. Tevens zal er gevraagd worden naar uw legitimatiebewijs en pas van uw zorgverzekering.

Ergotherapie zonder verwijzing (DTE):
Zonder verwijzing wordt u verzocht dit te melden bij het eerste contact.
Sinds 2012 is ergotherapie vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat u dan zonder verwijsbrief van uw arts of specialist terecht kunt. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie.

Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u gebruik kunt maken van de DTE. Sommige zorgverzekeraars stellen een verwijzing namelijk nog steeds verplicht. U kunt bij uw zorgverzekeraar of ergotherapeut navragen of u zonder verwijzing een afspraak bij de praktijk kunt maken.

Als u zich zonder verwijzing bij de praktijk meldt, zijn wij verplicht om te beoordelen of u in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt middels een korte screening tijdens de eerste afspraak. Een onderdeel van deze screening is dat uw huisarts een verslag van de screening ontvangt, indien u hier toestemming voor geeft.