Wat is ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse betekenisvolle activiteiten. Als deze, om wat voor reden, niet meer naar wens uitgevoerd kunnen worden, dan kan Ergo Es u helpen om deze activiteiten weer zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren om zo uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Daarnaast kan de ergotherapeut u ook helpen als u moeite heeft met het onthouden van dingen, uw zaken te plannen en te organiseren of balans te vinden in uw bezigheden gedurende de dag.

Dit kan door de handeling opnieuw aan te leren of anders te leren uitvoeren. Tevens kan er gekeken worden of en bij welk hulpmiddel u baat kunt hebben om de activiteit weer (grotendeels) zelfstandig uit te kunnen voeren.

In een eerste gesprek brengen we samen met u (en eventuele mantelzorgen of familie), de problemen die ervaren worden in het dagelijks handelen, in kaart.
Daarna zullen we samen de prioriteiten stellen. We bekijken welke insteek gebruikt kan worden om de problemen het meest effectief en efficiënt op te lossen/te verminderen.

Binnen de ergotherapiebehandeling zijn we praktisch bezig. We zullen dus daadwerkelijk de activiteiten gaan uitvoeren en oefenen.

Tevens kunnen we informatie geven over de financiering en het aanvragen van woningaanpassingen, hulpmiddelen en mobiliteit.