Werkplekadvies

Ten gevolge van de Covid-pandemie werken veel mensen noodgedwongen vanuit huis.

Wil je advies over je (thuis)werkplek of ervaar je klachten door het thuis werken dan kan een ergotherapeut advies geven. Wij kijken naar het totaal beeld en houden daarbij rekening met de volgende aandachtsgebieden:

  • De omgeving: denk aan je bureau, de instelling van je stoel en ook de lichtinval.
  • Het handelen: denk aan de verschillende taken die je gedurende de dag uitvoert.
  • De persoon: welke klachten ervaar je, hoe ervaar je je klachten en hoe ga je hiermee om?

We geven advies om de werkplek te optimaliseren en / of aan te passen en geven zo nodig advies om taken op een andere manier uit te voeren.

Kosten

  • Kosten voor intake, inventarisatie werkplek aan huis, schriftelijk advies over bovengenoemde aandachtsgebieden zijn €175. Als ergotherapeuten zijn wij niet BTW-plichtig, er wordt daarom geen BTW berekend.
  • Voor een eventueel vervolgconsult zijn de kosten € 80 per uur. Indien het vervolgconsult thuis plaats vindt dan rekenen we een aan huis toeslag van €27,50.

Vergoeding?

  • Mogelijk worden de kosten door de werkgever vergoed.
  • Wanneer je klachten tijdens dagelijkse activiteiten ervaart dan wordt de ergotherapie mogelijk vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.