Wereld Ergotherapie Dag

Wereld Ergotherapie Dag

Vrijdag 27 oktober 2017 was het “Wereld Ergotherapie Dag”; een dag waarop de ergotherapie centraal staat. Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse betekenisvolle activiteiten. Als deze, om wat voor reden, niet meer naar wens uitgevoerd kunnen worden, dan kan de ergotherapeut u helpen.

Dit jaar is het thema van deze dag: “Veilig in en om het huis voor ouderen”. Ergotherapie Ergo Es kan advies geven om vallen te voorkomen!